OUR PORTFOLIO

ผลงานของเรา

image3157

งานโครงสร้างโรงงาน ในจังหวัดนครปฐม โครงการ 1

ที่ตั้ง : จังหวัดนครปฐม

103978-1

งานก่อสร้างโรงงาน ในจังหวัดปทุมธานี โครงการ 2

ที่ตั้ง : จังหวัดปทุมธานี

image24-1

งานก่อสร้างโรงงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ โครงการ 1

ที่ตั้ง : ซอยสุขสวัสดิ์84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

2021-04-19_18-08-097

งานก่อสร้างโรงงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ โครงการ 2

ที่ตั้ง : ซอยสุขสวัสดิ์84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

104039-7

งานก่อสร้างโรงงาน  ในจังหวัดปทุมธานี    โครงการ 1

ที่ตั้ง : จังหวัดปทุมธานี

1-1

งานก่อสร้างทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการ 3

ที่ตั้ง : 190 หมู่8 ซอยสุขสวัสดิ์84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

project-4

งานก่อสร้างทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการ 4

ที่ตั้ง : 190 หมู่8 ซอยสุขสวัสดิ์84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

image145

งานก่อสร้างทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการ 2

ที่ตั้ง : 19 หมู่8 ซอยสุขสวัสดิ์84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

image158

งานก่อสร้างทรัพย์ทวี โฮมแฟคทอรี่ โครงการ 1

95 หมู่8 ซอยสุขสวัสดิ์84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Messenger
Messenger
Appointment Form

ขอใบเสนอราคา

    ติดต่อเรา